Beveiliging

Wat is de status van de beveiliging van uw IT systemen? Is het nog veilig en betrouwbaar genoeg om hier werkzaamheden op uit te voeren?

Beveiliging van IT systemen is een noodzakelijk kwaad geworden en is niet meer weg te denken uit de hedendaagse bedrijfsvoering. Internetcriminaliteit neemt in steeds grotere mate toe. 1 op de 3 bedrijven heeft hier al eens mee te maken gehad. Virussen,
spyware, gijzelingen en SPAM zijn maar een aantal voorbeelden uit de lange lijst
van internetcriminaliteiten.


Om te voorkomen dat internetcriminaliteit uw IT systemen beïnvloeden dient u zich hier tegen te beschermen. Te allen tijde moet worden voorkomen dat internetcriminelen IT systemen verstoren of toegang krijgen tot uw bedrijfsgegevens. Maar is uw bedrijf voldoende beschermd tegen deze bedreigingen?

De resultaten en bevindingen van de security audit worden gerapporteerd en samengevoegd met eventueel een PENtest tot een beveiligingsadvies met de te nemen stappen om u te garanderen van een veilige IT omgeving.