0524-522252info@i-beheer.nl

U moet er niet aan denken: uw harde schijf crasht, de server gaat stuk of raakt verwoest door brand of waterschade en al uw bestanden zijn verdwenen. Of uw systeem wordt aangevallen door een virus waardoor u vele uren werk verliest. Iedereen die hier wel eens mee te maken heeft gehad, zal het belang van een goede back-up onderkennen. Maar hoe maakt u nu eigenlijk een goede back-up? Een paar handige tips.

De frequentie van de back-up
Wat is een goede back-up? Dat is geheel afhankelijk van uw wensen en eisen. Allereerst moet u nadenken over de frequentie. Hoe vaak wilt u uw bestanden back-uppen? U kunt bijvoorbeeld besluiten om aan versiebeheer te doen. Heeft iemand per abuis een bestand verwijderd of is ergens een aanpassing gedaan die achteraf toch niet juist is, dan kunt u de voorlaatste versie eenvoudig terugzetten. Maakt uw organisatie gebruik van bestanden die snel verouderen en die vaak bijgewerkt worden, dan zal het waarschijnlijk niet nodig zijn om alle voorgaande versies te bewaren. Hoever u precies terug wilt kunnen gaan, hang dus helemaal af van wat u belangrijk vindt.

De back-uplocatie
Dan de locatie: waar moet de back-up worden gemaakt? Ook op deze vraag bestaat geen eenduidig antwoord. Wanneer u voor uw eigen apparatuur kiest, doet u er verstandig aan om deze op een andere locatie te plaatsen. Dat kan bij een medewerker thuis zijn, of op een andere vestiging als u daarover beschikt. Een andere mogelijkheid is een online back-up naar een extern datacenter. De datacenters van I-beheer bijvoorbeeld voldoen aan de strengste veiligheidseisen, zodat u zeker weet dat uw bestanden beschermd zijn.

Verschillende back-upmethoden

U kunt ervoor kiezen om back-ups te maken van de volledige harde schijf of back-ups van bestanden. Op bestandsniveau kunnen we drie soorten back-ups onderscheiden:

  • Een volledige back-up. Hoe vaak de back-up gemaakt wordt hangt onder meer af van de hoeveelheid gegevens en de mate waarin deze veranderen.
  • Een incrementale back-up. Deze wordt dagelijks gemaakt en alleen van de bestanden die sinds de vorige back-up zijn gewijzigd.
  • Een progressieve back-up. Hierbij wordt eerst een volledige back-up gemaakt en vervolgens alleen nog maar incrementale back-ups. De back-upserver bouwt een lijst van terug te zetten bestanden op.

Test regelmatig!
Dan nog een laatste tip. Veel bedrijven denken dat ze hun back-upprocedure goed geregeld hebben, maar u zult de eerste niet zijn die er op het moment suprême achterkomt dat er al een paar maanden geen back-ups meer worden gemaakt, bijvoorbeeld door een configuratiefout. Test dit dus regelmatig! En ook als de back-upprocedure wél goed werkt, is het verstandig om geregeld even te controleren of u de bestanden terug kunt zetten. Zodat u – als de nood aan de man is – verzekerd bent van een adequaat vangnet.

Laat u adviseren
Welke vorm van back-up u ook kiest, het is verstandig om u hierbij goed te laten adviseren door uw ICT-partner. Bij I-beheer helpen wij u graag bij het nemen van de juiste beslissingen rondom uw back-upprocedure.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze diensten? Bel ons op: 0524 – 52 22 52 of stuur ons een e-mail.