iso-27001
Iso 9001

Meer dan 70 miljoen gestolen inloggegevens ontdekt

Recentelijk is er een verontrustend datalek aan het licht gekomen, waarbij meer dan 70 miljoen gestolen inloggegevens zijn ontdekt. Dit grote lek heeft verschillende websites en platforms getroffen, waardoor een aanzienlijk aantal gebruikers nu het risico loopt slachtoffer te worden van identiteitsdiefstal en andere vormen van cybercriminaliteit.

Het datalek werd gedetecteerd door cybersecurity-experts van Have I Been Pwned, die aangaven dat de inloggegevens afkomstig zijn van verschillende bronnen. De omvang van dit incident raakt niet alleen individuele gebruikers, maar heeft ook ernstige gevolgen voor de betrokken bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het beheer van deze gelekte gegevens.

De getroffen bedrijven hebben aangekondigd stappen te ondernemen om het lek te dichten en zijn bezig met het informeren van de betrokken gebruikers. Desondanks benadrukt dit incident opnieuw de kwetsbaarheid van digitale gegevens en benadrukt het de noodzaak van strikte beveiligingsmaatregelen.

De gestolen gegevens omvatten onder andere e-mailadressen, wachtwoorden en andere persoonlijke informatie. Gebruikers worden dringend geadviseerd hun wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen en waar mogelijk tweefactorauthenticatie in te schakelen om verdere schade te voorkomen.

We zullen de situatie nauwlettend blijven volgen en u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. In de tussentijd raden we alle internetgebruikers aan om hun online veiligheid serieus te nemen en de nodige stappen te ondernemen om hun persoonlijke gegevens te beschermen. Uiteraard kunnen wij u hierbij ondersteunen.

i-Beheer B.V. ISO 27001 gecertificeerd
24 uurs service i-Beheer B.V
i-Beheer B.V. ISO 9001 gecertificeerd

Copyright © 2021 I-Beheer | All Rights Reserved