iso-27001
Iso 9001

VPN verbindingen via Crossnet

Beschikt uw organisatie over meerdere vestigingen en kunnen deze vestigingen slechts via telefoon, fax en e-mail met elkaar communiceren? I-Beheer ® kent een passende oplossing om deze communicatiemogelijkheden uit te
breiden, namelijk middels Crossnet.

  Crossnet biedt uw organisatie de mogelijkheden om netwerken van uw bedrijfslocaties te koppelen om zo extra communicatiemogelijkheden te realiseren. Middels Crossnet zijn zowel uw medewerkers op uw bedrijfslocaties of
uw thuiswerkers in staat om via een beveiligde internetverbinding gebruik te maken van uw centrale bedrijfsapplicaties, bedrijfsgegevens en netwerkmogelijkheden.

Crossnet is de oplossing als u meerdere vestigingen wilt koppelen en uw medewerkers op diverse locaties de mogelijkheid wilt geven gebruik te maken van centrale bedrijfsapplicaties, bestanden en gegevens

Voordelen
VPN verbindingen

Centralisatie 

Door meerdere locaties te koppelen kunnen gegevens en bedrijfsapplicaties centraal aangeboden worden.

Veiligheid 

De gegevens die verstuurd worden over het Crossnet worden middels complexe firewalls beschermd tegen bedreigingen van buitenaf.

Snelheden over VPN

Door het gebruik van complexe firewalls is de versleuteling van gegevens overbodig. Dit levert een snelheidsvoordeel van 15% op.

Beschikbaarheid

Door de continue statusmonitoring van uw Crossnet worden bedreigingen tijdig gedetecteerd en verholpen voordat deze kunnen uitgroeien tot een probleem.

i-Beheer B.V. ISO 27001 gecertificeerd
24 uurs service i-Beheer B.V
i-Beheer B.V. ISO 9001 gecertificeerd

Copyright © 2021 I-Beheer | All Rights Reserved