iso-27001
Iso 9001

Microsoft Remote Desktop

De jaarlijkse kosten voor het gebruik van één computer worden vaak berekend door de aanschafprijs van de computer en applicaties op te tellen en deze te delen door de afschrijftermijn. Helaas is deze berekeningniet juist. 

Naast de bovenstaande kosten zijn er nog diverse andere kosten die er uiteindelijk voor zorgen dat de aanschafprijs van de computer en applicaties slechts een klein deel vande totale kosten zijn. Te denken valt aaninstallatiekosten, kosten voor updates, onderhoudskosten enzovoorts. i-Beheer® kan u helpen bij het reduceren van deze kosten door het aanbieden van Microsoft Remote Desktop.

Windows Remote Desktop biedt uw organisatie een centraal installatiepunt waarop alle bedrijfskritische applicaties en services geïnstalleerd kunnen worden en operationeel zijn. Dankzij Windows Remote Desktop zijn uw medewerkers in staat verbinding te maken met deze virtuele desktop omgeving om gebruik te maken van applicaties zonder dat deze lokaal op de computer geïnstalleerd hoeven te worden. Alleen toetsenbord-, muis- en beeldschermgegevens worden verzonden over het netwerk

Voordelen
Microsoft remote Desktop

Kostenbesparing

De hardware voor het uitvoeren van werkzaamheden op de Remote Desktop is in het algemeen goedkoper omdat zij niet hoeft te beschikken over applicatiegeheugen of een krachtige processor.

Gecentraliseerde applicaties

Windows Remote Desktop is bijzonder geschikt om op een snelle en efficiënte manier Windows Applicaties te implementeren op computers in uw organisatie. Medewerkers zijn verzekerd van de meest recente versie van de geïnstalleerde applicaties.

Minder bandbreedte nodig

Windows Remote Desktop zorgt voor een aanzienlijke vermindering van netwerkbandbreedte. Er hoeft geen grote hoeveelheid gegevens te worden verzonden. Alleen toetsenbord-, muis- en beeldschermgegevens worden verzonden.i-Beheer B.V. ISO 27001 gecertificeerd
24 uurs service i-Beheer B.V
i-Beheer B.V. ISO 9001 gecertificeerd

Copyright © 2021 I-Beheer | All Rights Reserved