iso-27001
Iso 9001

Procesanalyse

Organisaties moeten continu inspelen op de ontwikkelingen, behoeften en mogelijkheden die zich op de markt voordoen. Organisaties die zich niet aanpassen worden na verloop van tijd suboptimaal. Een goede stroomlijning van de bedrijfsprocessen is noodzakelijk om goede prestaties en resultaten binnen een organisatie te bereiken.

 i-Beheer® kan u ondersteunen bij het bereiken van goede prestaties en resultaten door onze procesoptimalisatie. Deze procesoptimalisatie stelt ons in staat een aanpak te ontwikkelen en te implementeren die noodzakelijk is om uw werkzaamheden en processen te structureren. Wij hanteren de volgende aanpak bij het structureren van uw werkzaamheden en processen.

Procesanalyse
en vastlegging

Analyseren

We bepalen het doel van de processen, analyseren de input en output en bepalen welke bijdrage deze input en output levert aan het proces. Is het waardevolle informatie waar iemand daadwerkelijk wat mee gaat doen en wordt deze informatie op de juiste manier verwerkt?

Vastleggen

De processen en werkwijzen worden gedocumenteerd en vastgelegd in stroomschema’s. Hierdoor ontstaat een gestructureerd overzicht van het huidige proces, de bijbehorende werkwijzen en gegevens, waarna wij kunnen bepalen waar zich knelpunten voor doen. 

 
 

herontwerpen en
Implementeren van processen

Herontwerpen

Vervolgens wordt op basis van het beschreven proces, de werkwijzen en informatievoorziening bepaald waar zich de knelpunten bevinden. Aan de hand van deze bevindingen
wordt een herontwerp van het proces uitgevoerd. Tevens wordt hier beschreven wat de kosten en kwaliteitsvoordelen zijn.

Implementeren

Tot slot worden prioriteiten toegekend aan de lijst met verbeterpunten door te bepalen wat de tijdsduur van de aanpassing is en de inspanning die daarmee gemoeid gaat.

 

i-Beheer B.V. ISO 27001 gecertificeerd
24 uurs service i-Beheer B.V
i-Beheer B.V. ISO 9001 gecertificeerd

Copyright © 2021 I-Beheer | All Rights Reserved