iso-27001
Iso 9001

Mobiele oplossingen

De wereld van mobiele apparatuur en datacommunicatie verandert steeds sneller. Het aantal mobiele telefoons en mobiele agenda’s (PDA’s) groeit en daarbij tevens mobiele toepassingen. Een belangrijke uitdaging waar organisaties zich voor geplaatst zien, is het vinden van oplossingen om op een efficiënte manier de bedrijfsprocessen van hun mobiele medewerkers te ondersteunen in een gedistribueerde omgeving. 

 Onze mobiele oplossingen richten zich op organisaties die met de inzet van mobiele oplossingen hun medewerkers beter willen bedienen. Wij wijzen u op de kansen en mogelijkheden die mobiele communicatie voor uw organisatie kan betekenen. Hierbij staan de volgende vragen centraal: Hoe kan mobiele datacommunicatie bijdragen aan het uitvoeren van bedrijfsprocessen en hoe kan mobiele datacommunicatie worden geïntegreerd binnen de huidige communicatiemiddelen?

 Organisaties willen steeds vaker verantwoordelijkheden bij hun medewerkers neerleggen, zodat deze zelf kunnen bepalen wanneer en op welke locatie deze medewerkers hun taken zullen uitvoeren. Werken moet onafhankelijk zijn van tijd en plaats.

Inventarisatie
en implementatie

Inventarisatie

Voordat u besluit om gebruik te maken van PDA’s en mobiele telefoons in uw organisatie, inventariseren wij de behoefte van uw organisatie en uw medewerkers. Ook bepalen wij of uw huidige middelen voldoende ondersteuning bieden aan de gestelde doelstellingen. Op basis van de inventarisatie geven wij een advies over
de mogelijkheden en de vereiste middelen.

Implementatie

Naar aanleiding van de inventarisatie stellen wij een implementatieplan op en nemen wij dit met u door. Hierin worden onze bevindingen beschreven en wordt bepaald welke hard- en software noodzakelijk is om aan uw behoeften te voldoen. Wanneer beide partijen akkoord gaan met het implementatieplan en de daar bijbehorende stappen, voeren wij de implementatie uit. 
 

Voordelen

 • Altijd toegang tot internet en e-mail
 • Toegang tot bedrijfsgegevens
 • Digitalisering formulieren
i-Beheer B.V. ISO 27001 gecertificeerd
24 uurs service i-Beheer B.V
i-Beheer B.V. ISO 9001 gecertificeerd

Copyright © 2021 I-Beheer | All Rights Reserved